สำรวจ โลกใต้น้ำ

สร้างหุ่นยนต์ปลาสำรวจสภาพแวดล้อมใต้ทะเล

การสำรวจสภาพแวดล้อมใต้น้ำทะเลในแบบเดิมๆนั้นยากที่จะหลีกเลี่ยงการรบกวนสิ่งแวดล้อมในทะเล ทำให้นักวิทยาศาสตร์พยายามหาวิธีที่จะสำรวจอย่างเป็นมิตร และให้ได้ข้อมูลกลับมาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย จนกระทั่งเมื่อ

Read more