พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
โลกใต้น้ำ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในประเทศไทยที่ต้องไปเยี่ยมชม!

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในประเทศไทยที่ต้องไปเยี่ยมชม!

โดยปกติแล้วหลายคนคงสงสัยว่าโลกใต้ท้องทะเลที่แสนลึกลับนั้นมีอะไรอาศัยอยู่บ้าง พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจึงเป็นสิ่งที่ช่วยไขข้อข้องใจให้ทุกคน ได้เป็นอย่างดีเราจึงได้รวบรวมพิพิธภัณฑ์ทั่วไทยมาฝากกัน

 

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดกรุงเทพมหานคร กรมประมง ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

1.สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดกรุงเทพมหานคร กรมประมง ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย แสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉพาะของสัตว์น้ำจืด และพืชน้ำจืด

ที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เวลาเข้าชม
เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์
เวลา 8.00 – 16.00 น.

ค่าบริการเข้าชม
ผู้ใหญ่ 20 บาท
เด็ก/นักเรียน/นักศึกษา 10 บาท
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ไม่เสียค่าเข้าชม

 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

 2.พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ให้บริการด้านความรู้วิทยาศาสตร์ทางทะเลแก่บุคคลทั่วไป ในรูปแบบหลักๆ 2 แบบ คือ สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล

ที่ตั้ง
เลขที่ 169 มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

เวลาเข้าชม
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 8.30 – 17.00 น.

ค่าบริการเข้าชม
ราคาปกติ(รายบุคคล)
คนไทย
เด็ก 40 บาท
ผู้ใหญ่ 80 บาท
ชาวต่างชาติ
เด็ก 120 บาท
ผู่ใหญ่ 220 บาท

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย สัตหีบ

3.พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย สัตหีบ

เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ที่เปิดให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้าชมทุกวัน

ที่ตั้ง
สำนักงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เวลาเข้าชม
เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เวลา 9.00 – 17.00 น.

ค่าบริการเข้าชม
ผู้ใหญ่ 50 บาท
เด็ก (อายุตั้งแต่ 3 ปี ไม่เกิน 15 ปี บริบูรณ์) 20 บาท
ชาวต่างชาติ 100 บาท
ทหารเรือนอกเครื่องแบบแสดงบัตรประจำตัว 30 บาท
*** ยกเว้นค่าเข้าชมสำหรับ ทหารเรือในเครื่องแบบ นักบวช เด็กเล็กความสูงไม่เกิน 110 ซม.

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ จังหวัดหนองคาย (Nongkhai Aquarium) มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย

4.พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ จังหวัดหนองคาย (Nongkhai Aquarium) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย

เป็นศูนย์รวบรวมและแสดงพันธุ์สัตว์น้ำของเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งพันธุ์ปลาน้ำจืด พันธุ์ปลาน้ำเค็ม และพันธุ์ไม้น้ำ

ที่ตั้ง
เลขที่ 112 หมู่ 7 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

เวลาเข้าชม
วันอังคาร – วันอาทิตย์
เวลา 9.00 – 16.00 น.
ปิดทำการทุกวันจันทร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ค่าบริการเข้าชม
เด็ก/นักเรียน/นักศึกษา 10 บาท
ผู้ใหญ่ 20 บาท
พระสงฆ์/คนพิการ/คนชรา/คนที่มีความสูงน้อยกว่า 90 เซนติเมตร ไม่เสียค่าเข้าชม

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี

5.สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี

จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่น่าสนใจ ทั้งพันธุ์สัตว์น้ำจืดและพันธุ์สัตว์น้ำเค็ม มีการจัดแสดงไว้ถึง 3 อาคารด้วยกัน

ที่ตั้ง
เลขที่ 99 หมู่ 9 ต.บางเดิม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

เวลาเข้าชม
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 – 17.00 น.

ค่าบริการเข้าชม
อาคารหลังที่ 1, 2 และบ่อจรเข้
เด็ก 10 บาท
ผู้ใหญ่ 30 บาท
อาคารหลังที่ 3
เด็ก 50 บาท
ผู้ใหญ่ 150 บาท