สำรวจ สุดแปลก

สิ่งปลูกสร้างลึกลับใต้ท้องทะเล

           หลาย ๆ เมืองจมลงใต้บาดาลจากภัยธรรมชาติ แต่สิ่งปลูกสร้างบางอย่างยังคงเป็นปริศนาอันลึกลับว่าตกลงแล้วใครกันแน่ ระหว่างธรรมชาติหรือมนุษย์เป็นผู้สร้าง และสร้างมันได้อย่างไรใต้มหาสมุทรลึกขนาดนั้น และมาดูสิ่งปลูกสร้างนี้กันเลยว่า จะเป็นอย่างไร

วิหารเทพกฤษณะแห่งเมืองทวารวดี

วิหารเทพกฤษณะแห่งเมืองทวารวดี

          กล่าวกันว่านี่คือเมืองโบราณของเทพกฤษณะในตำนานมหากาพย์รามายณะ เมืองใต้น้ำแห่งนี้ถูกค้นพบในปี ค.ศ.2000 ตามตำนานกล่าวว่าเมืองแห่งนี้ถูกสร้างจากโลหะที่มีค่าเช่นทองและเงิน หลังจากที่เทพกฤษณะเสียชีวิตเมืองแห่งนี้จึงจมลงสู่ทะเล