สำรวจ โลกใต้น้ำ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

            เด็กๆ หลายคนคงสงสัยว่าโลกใต้ท้องทะเลที่แสนลึกลับนั้นมีอะไรอาศัยอยู่บ้าง พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจึงเป็นสิ่งที่ช่วยไขข้อข้องใจให้น้องๆ หนูๆ ได้เป็นอย่างดี พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เป็นสถานที่ที่บ่งบอกถึงพันสัตว์น้ำแต่ละชนิด ที่น่าสนใจ และน่าศึกษาเรียนรู้ทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้คนทั่วโลกได้เข้าเยี่ยมชม เพราะพิพิธภัณฑ์จะแสดงพันธุ์สัตว์น้ำแต่ละชนิด