สำรวจ

ประวัติศาสตร์โลก

             ประวัติศาสตร์โลกหรือประวัติศาสตร์มนุษยชาติเริ่มต้นที่ยุคหินเก่าประวัติศาสตร์โลกประกอบด้วยการศึกษาทางโบราณคดีและหลักฐานลายลักษณ์อักษรตั้งแต่สมัยโบราณ สมัยก่อนประวัติศาสตร์เริ่มต้นในยุคหินเก่า ต่อด้วยยุคหินใหม่ ต่อมาได้มีการปฏิวัติเกษตรกรรมของมนุษย์ขึ้น การปฏิวัติเกษตรกรรมเป็นเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์มนุษย์ โดยมนุษย์เริ่มต้นทำการเกษตรกสิกรรมและการเลี้ยงสัตว์อย่างเป็นระบบและอื่นๆนั้น ยังมีการค้นพบของที่มีมาตั้งแต่สมัยดึกดําบรรพ์ มาดูการค้นพบสิ่ง 10 อย่าง ของสมัยนั้นว่ามีอะไรบ้าง

1.บราเซียที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

บราเซีย

2.โลกจำลองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

โลกจำลองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

3.ตุ๊กตามนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

ตุ๊กตามนุษย์

4.ถุงยางอนามัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

ถุงยางอนามัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

 5.กัญชาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

กัญชาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

6.ห้องน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

ห้องน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

7.แว่นตาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

แว่นตาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

8.เซ็กส์ทอยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

เซ็กส์ทอยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

9.รองเท้าที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

รองเท้าที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

10.กางเกงที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

กางเกงที่เก่าแก่ที่สุดในโลก