เกี่ยวกับเรา

    การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโลกใต้น้ำ โลกใต้น้ำเป็นสิ่งที่มหัสจรรย์ที่มนุษย์เรายังไม่รู้ว่ามีสัตว์หรือสิ่งที่น่าสนใจอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นและการสำรวจค้นพบสิ่งแปลกใหม่ใต้ท้องทะเล มีทั้งความสวยงาม ความแปลกปะหลาด ที่จะสามารถบอกได้ว่าสิ่งนี้คืออะไรมาจากไหน อาศัยอยู่อย่างไร สามารถศึกษาหาข้อมูลและนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนรู้ได้